Danh sách 1000+ các Website Directories Authority miễn phí

Bạn đang tìm kiếm các trang web gửi thư mục (Website Directories), bài này sẽ giới thiệu cho bạn danh sách các trang web gửi thư mục tốt sẽ giúp bạn có được backlink cho việc khởi đầu việc Link Building cho website của mình.

Gửi thư mục  (Submit Directories) là một công việc khởi đầu của việc SEO Offpage. Thông qua việc gửi thư mục website của bạn có thể cải thiện hồ sơ liên kết phổ biến các trang web. Dưới đây là Danh sách các trang web gửi thư mục theo Pagerank có thẩm quyền cao năm 2018.

Trang web trình thư mục web (website Directories) là gì?

Trước đây mọi người sử dụng để tìm kiếm danh bạ điện thoại cho liên hệ họ đang tìm kiếm, tương tự như công cụ tìm kiếm tìm trang web gửi thư mục để tìm kiếm trang web của bạn. Trước đó, Google và Yahoo đã từng thu thập các thư mục trực tuyến như vậy để tìm kiếm trang web của bạn. Vì vậy, nếu bạn đã đăng ký trên các thư mục trực tuyến như vậy thì bạn có thể được tìm kiếm bằng cách sử dụng các thư mục hoặc chức năng tìm kiếm.

http://www.marketinginternetdirectory.com/
http://www.usgeo.org/6
http://www.dizila.com/6
http://hdvconnect.com/5
http://3tot.net/5
h
http://www.exalead.com/6
http://www.scrubtheweb.com/6
http://www.entireweb.com/6
http://www.somuch.com/5
http://www.gigablast.com/3
http://www.activesearchresults.com/5
http://www.webworldindex.com/5
http://www.a1webdirectory.org/5
http://www.sonicrun.com/5
http://www.surfsafely.com/4
http://www.officialsearch.com/5
http://business-inc.net/5
http://www.secretsearchenginelabs.com/4
http://mastermoz.com/5
http://www.intelseek.com/3
http://www.infotiger.com/4
http://www.rdirectory.net/4
http://www.247webdirectory.com/4
http://www.w3catalog.com/5
http://www.ananar.com/4
http://www.amray.com/4
http://www.addbusiness.net/4
http://www.baikalglobal.com/4
http://www.acewebdirectory.com/4
http://www.1websdirectory.com/4
http://www.happal.com/4
http://www.livepopular.com/4
http://www.momsdirectory.net/4
http://www.nonar.com/4
http://www.bedwan.com/4
http://huttodirectory.com/4
http://thinkfla.com/4
http://add-oncon.com/4
http://wewebware.com/4
http://loadspy.com/4
http://www.aoldir.com/4
http://www.free-url-submit.com/4
http://wewebware.com/4
http://loadspy.com/4
http://greefl.com/4
http://aviationprints.net/4
http://3tot.net/5
http://thinkfla.com/4
http://hdvconnect.com/5
http://add-oncon.com/4
http://link-minded.com/3
http://zebralinks.com/1
http://www.elink2biz.com/4
http://www.linkusback.com/2
http://www.dizila.com/6
http://www.iagora.org/7
http://what2dotricities.com/2
http://www.directorylinksite.com/2
http://www.prlinksdirectory.net/2
http://pysld.com/2
http://www.onlinewebdirectory.org/2
http://huttodirectory.com/4
http://www.abovealldirectory.com/2
http://bestseodirectory.net/2
http://www.listingtrend.com/3
http://www.initiateone.com/3
http://bestrr.net/1
http://www.galyeannursery.com/3
http://www.directory.edu.vn/3
http://www.thedirectorylistings.org/3
http://www.web-directory-sites.org/3
http://dondir.com/3
http://www.generalbusinesswebdirectory.com/3
http://www.likeddot.com/3
http://dir.org.vn/3
http://www.websiteslist.org/3
http://www.priordirectory.com/3
http://directory.tl/3
http://www.voxcap.com/3
http://www.directorylike.com/3
http://zexro.info/2
http://mugro.info/2
http://www.abacusseo.com/2
http://www.auhana.com/2
http://gainesvillesbest.com/2
http://www.10directory.com/2
http://www.ewebresource.com/2
http://www.generaldirectorylistings.org/2
http://www.linkdirectorylistings.org/2
http://www.whytes.net/2
http://www.ceev.org/2
http://www.realplayerlive.com/2
http://jotwell.us/2
http://www.directorysource.info/2
http://www.ec123.net/2
http://bestseodirectory.net/2
http://www.onlinewebdirectory.org/2
http://pysld.com/2
http://www.prlinksdirectory.net/2
http://what2dotricities.com/2
http://www.triplewdirectory.com/3
http://www.w3catalog.com/4
http://www.cipinet.com/addurl/4
http://www.netinsert.com/4
http://www.reddit.com/8
https://delicious.com/8
http://www.pinterest.com/9
http://www.stumbleupon.com/8
http://www.bizsugar.com/5
http://youmob.com/4
http://www.braniewo.net/2
http://www.postolia.com/2
http://www.yemle.com/3
http://cyberplea.com/3
http://www.felmausa.com/3
http://anndas.com/3
http://freeticketopen.com/3
http://advertisars.com/1
http://fwisp.com/5
qqpipi.com4
a2zbookmarks.com3
http://milocalbuilder.com/2
http://spider-robot.com/2
http://eshoptong.com/2
http://thekviz.com/2
http://diggpedia.com/2
http://wikipole.com/2
openfaves.com2
http://cheerdances.com/2
indofeed.com2
http://www.bookmark4you.com/4
sociopost.com2
http://manchfu.com/2
http://lydla.com/2
bamawater.com2
bookmarkindonesia.com2
http://articleto.com/2
http://pictureguycabo.info/2
http://thetogbox.com/2
http://mettablog.com/1
pligg.in1
http://www.sociopost.com/2
http://www.onemilliondirectory.com/submit.php4
http://www.finest4.com/submit.php3
http://www.searchenginelinkbuilding.com/1
http://www.submiturllink.com/1
http://www.submiturltosearch.com/1
http://ittel.li/1
http://www.ewebgazette.com/1
http://www.addurlusa.com/1
http://www.correctedbyreality.com/1
http://www.addtopath.com/1
http://www.mccregion6.net/1
http://www.qindex.org/1
http://www.tele-script.com/1
http://www.cafeatlantico.info/1
http://www.addurltogooglesearch.com/1
http://www.howtouseseo.com/1
http://www.addurlcomputers.com/1
http://www.sitesubmit2.com/1
http://www.submitsitetodirectories.com/1
http://www.addurlshopping.com/1
http://www.linkbuildingfree.com/1
http://www.submiturlforshopping.com/1
http://www.addurlgames.com/1
http://www.optimizationlinkbuilding.com/1
http://www.uklinkbuilding.com/1
http://www.seoserviceslinkbuilding.com/1
http://www.lawaddurl.com/1
http://www.seoukaddurl.com/1
http://www.abdil.net/1
http://www.addurlarts.com/1
http://www.healthsafetyaddurl.com/1
http://www.addfreewebsite.com/1
http://www.fer-bl.org/1
http://www.freeaddurlbusinessdirectory.com/1
http://www.traveladdurl.com/1
http://www.d1mm.net/1
http://www.haircareaddurl.com/1
http://www.concentraweb.com/1
http://www.autopilotdirectory.com/1
http://www.textlinkdirectory.com/1
http://www.addyoursiteto.com/1
http://www.freewebsiteadd.com/1
http://www.definitionofadd.com/1
http://www.jqueryadd.com/1
http://www.directoryenquries.com/1
http://www.addacommentname.com/1
http://www.freeurlsite.com/1
http://www.businessdirectoryinuk.com/1
http://www.seoaddurl.com/1
http://www.addurltowebsites.com/1
http://www.homeadditon.com/1
http://www.addurlfreedirectory.com/1
http://www.freewebsiteurl.com/1
http://statusbarplus.com/1
http://www.linkteve.com/1
http://www.ecctrade.com/1
http://www.idahoindex.com/1
http://threddit.org/1
http://www.conceptnova.org/1
http://www.1m1.biz/1
http://www.shistlbb.com/1
http://www.filiber.net/1
http://www.bobresources.com/1
http://www.addlinkin.com/1
http://www.directorybunch.com/1
http://www.athenelinks.com/1
http://www.web-directory-site.com/1
http://www.directory-listingsnow.org/1
http://www.alabamaindex.com/1
http://bestrr.net/1
http://directorydub.com/1
http://vloggerdirectory.com/1
http://zebralinks.com/1
http://www.webdirectoriesdirectories.com/1
http://www.lntski.com/1
http://www.linkbuildingsites.com/1
http://www.isitlinked.com/1
http://weddo.info/1
http://www.kuoid.co.uk/1
http://www.webpageurls.com/1
http://www.seowebdirectoryfree.com/1
http://www.dir-submitter.info/1
http://vloggerdirectory.com/1
http://biomedlinks.com/1
http://www.topdirectorylinks.com/1
http://www.getbusinesslisting.info/
h
http://www.redozone.addr.com/1

Các bạn có thể theo dõi list các website Submit Directories sẽ được tôi cập nhật liên tục ở đây. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *