CDN là gì? Nó có giúp SEO tốt hơn?

CDN là gì
SEO Technical