Bản cập nhật Link Spam và nội dung hữu ích tháng 12 vẫn đang triển khai

Link Spam Update December 2022
Google Update

Google LLC là một công ty công nghệ đa quốc gia của Mỹ, chuyên về các dịch vụ và sản phẩm liên quan đến Internet, bao gồm các công nghệ quảng cáo trực tuyến, công cụ tìm kiếm, điện toán đám mây, phần mềm và phần cứng.