Google phát hành bản cập nhật đánh giá sản phẩm tháng 2 năm 2023

bản cập nhật đánh giá sản phẩm tháng 2
Google Update

Google LLC là một công ty công nghệ đa quốc gia của Mỹ, chuyên về các dịch vụ và sản phẩm liên quan đến Internet, bao gồm các công nghệ quảng cáo trực tuyến, công cụ tìm kiếm, điện toán đám mây, phần mềm và phần cứng.