Mất bao lâu để Google lập chỉ mục trang mới của một website

Mất bao lâu để Google lập chỉ mục
SEO Technical