Google Search Console đã update thêm công cụ xóa URL tạm thời

Công cụ Xóa URL trong Search Console cho phép mọi người tạm thời chặn các trang từ kết quả Tìm kiếm của Google trên các trang web mà họ sở hữu.

Google đã update thêm công cụ xóa URL tam thời trên trang dữ liệu của Google Search Console. Lưu ý là báo cáo công cụ xóa URL này có thể không hoạt động hoàn toàn trong khoảng thời gian “ngắn” sắp tới. Google cho biết họ đang làm “một số cải tiến” cho báo cáo, do đó nó có thể không có sẵn trong một thời gian.

Thông báo này được đăng vào ngày 24 tháng 1, nội dung trích dẫn như sau:

January 24, 2018—Ongoing

The Remove URLs Report is undergoing some improvements and might not be available for a short time.

Dưới đây là ảnh chụp màn hình của công cụ xóa URL và thông báo trong Google Search Console trên trang đó:

Link: https://www.google.com/webmasters/tools/url-removal

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *