Google sẽ yêu cầu trang AMP và Canonical Page vào ngày 1/2/2018

Google Update