Google sẽ yêu cầu trang AMP và Canonical Page vào ngày 1/2/2018

Mặc dù AMP không phải là tín hiệu xếp hạng trong 200+ yếu tố từ Google, nhưng các trang không có hoặc không tuân thủ cách tối ưu cho AMP sẽ không được xếp hạng tốt trong kết quả tìm kiếm trong thời gian tới.

AMP là gì

Google đã nói rằng bắt đầu vào tháng 2 năm 2018, Accelerated Mobile Pages (AMP)  và các Canonical Page phải khớp hoặc có “content parity”. Các trang AMP không phù hợp với nội dung của các Page Canonical “sẽ không được xem xét cho các tính năng Tìm kiếm yêu cầu AMP.

AMP là gì? Làm thế nào để tăng tốc độ tải website với AMP

Content Parity là một yêu cầu trong nguyên tắc tìm kiếm của AMP. Tuy nhiên, Google cũng nhấn mạnh rằng AMP không phải là một tín hiệu xếp hạng, và sẽ không có hình phạt nào liên quan đến AMP, ngoại trừ việc website của bạn có thể mất khả năng hiển thị tiềm năng ở trên công cụ tìm kiếm.

Nếu Google tìm thấy trang AMP không tuân thủ sau thời hạn, nó sẽ đưa người dùng đến “trang không phải AMP”. Nếu như đó là một trang tải chậm, người dùng có thể thoat ra. Sau đó, Google sẽ thông báo rằng cho quản trị viên web thông qua Search console dưới dạng thông báo hành động thủ công và cung cấp cho nhà xuất bản các biện pháp và cơ hội khắc phục sự cố để trang AMP có thể được tối ưu lại.

Google nói họ đang làm việc này để thúc đẩy trải nghiệm người dùng tốt hơn. Nó cũng đang tìm cách bảo vệ tính toàn vẹn của sáng kiến ​​AMP.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *