Google có trừng phạt các website trông giống nhau không?

Google có phạt các website trông giống nhau
SEO FAQ