Bản cập nhật cốt lõi tháng 10-2023 của Google đã hoàn tất

Bản cập nhật cốt lõi tháng 10-2023 của Google đã hoàn tất
Google Update

Google LLC là một công ty công nghệ đa quốc gia của Mỹ, chuyên về các dịch vụ và sản phẩm liên quan đến Internet, bao gồm các công nghệ quảng cáo trực tuyến, công cụ tìm kiếm, điện toán đám mây, phần mềm và phần cứng.