20 giới hạn của Google mà bạn có thể không biết tồn tại

Google có rất nhiều công cụ khác nhau và trong khi xử lý dữ liệu khổng lồ của họ, và Google cũng có giới hạn của chính nó. Dưới đây là 20 giới hạn của Google mà bạn có thể ảnh hưởng đến các nỗ lực của SEO.

20 giới hạn của Google mà bạn có thể không biết tồn tại

1. 1.000 website trong Google Search Console

Theo tài liệu trợ giúp về Search Console của Google, “Bạn có thể thêm tối đa 1.000 trang web hoặc ứng dụng trên điện thoại di động vào tài khoản Search Console của mình.”

2. 1.000 hàng trong Google Search Console

Nhiều báo cáo dữ liệu trong Google Search Console được giới hạn ở 1.000 hàng trong giao diện, nhưng bạn thường có thể tải xuống nhiều hơn. Tuy nhiên, điều đó không đúng với tất cả các báo cáo (như phần cải tiến HTML, dường như không có giới hạn đó).

3. Google Search Console sẽ hiển thị tối đa 200 sơ đồ trang web (Sitemap)

Giới hạn cho số được gửi có thể cao hơn, nhưng chỉ được hiển thị 200. Mỗi một trong số đó có thể là một tập tin chỉ mục, mà dường như có một giới hạn hiển thị 400 bản đồ trong mỗi trang web.

4. Disavow file có giới hạn là 2MB và 100.000 URL

Theo Bảng điều khiển Công cụ Tìm kiếm, đây là một trong những giới hạn mà bạn có thể nhận được khi gửi tệp tin từ chối link xấu về website của mình.

5. Render trong Google Search Console bị cắt ở độ phân giải 10.000 pixels

Nhà Phân tích Xu hướng của Google Webmaster John Mueller đã đề cập rằng đã có một sự cắt giảm cho tính năng “Tìm nạp như Google” và có vẻ như điểm cắt đó là 10.000 pixel, dựa trên thử nghiệm.

6. Google My Business cho phép 100 ký tự trong tên doanh nghiệp

7. 10 triệu lượt truy cập mỗi tháng cho mỗi website trong GA (Google Analytics)

Khi bạn đạt đến giới hạn này, bạn sẽ phải nâng cấp.

8. Robots.txt kích thước tối đa là 500KB

Như đã nêu trên trang Thông số Robots.txt của Google, “Kích thước tệp tối đa có thể được thi hành cho mỗi trình thu thập thông tin. Nội dung sau kích thước tệp tối đa có thể bị bỏ qua. Google hiện đang thực thi giới hạn kích thước 500 kb (KB). ”

9. Sơ đồ trang web được giới hạn ở 50MB (không nén) và 50.000 URL

Theo tài liệu trợ giúp về Search Console của Google:

Tất cả định dạng giới hạn một sơ đồ trang tới 50MB (không nén) và 50.000 URL. Nếu bạn có một tệp lớn hơn hoặc nhiều URL hơn, bạn sẽ phải chia tệp đó vào nhiều sơ đồ trang web. Bạn có thể tùy ý tạo một tệp chỉ mục sơ đồ trang web (tệp chỉ ra một danh sách sơ đồ trang web) và gửi tệp chỉ mục đó tới Google. Bạn có thể gửi nhiều sơ đồ trang web và / hoặc tệp chỉ mục sơ đồ trang web tới Google.

10. Ký tự giới hạn trong URL từ 2.083 trở xuống

Mặc dù Google không có giới hạn, có thể bạn không nên vượt qua giới hạn 2,083 ký tự trong URL khi thực hiện trên trình duyệt web.

11. Giới hạn thu thập dữ liệu của Google trên mỗi trang là vài trăm MB

Đó là theo John Mueller của Google và đại diện cho một bước nhảy vọt đáng kể từ giới hạn 10MB vào năm 2015.

12. Giữ số lượng liên kết trên một trang khoảng vài nghìn

Mặc dù Google không có giới hạn về số lượng liên kết trên mỗi trang, nhưng họ khuyên bạn giữ nó ở mức “hợp lý”, làm rõ rằng con số này là “một vài nghìn”.

13. 5 chặng chuyển hướng cùng lúc

John Mueller của Google đã nói rằng Googlebot sẽ theo kịp năm chuyển hướng cùng một lúc.

14. Không giới hạn số từ trên một trang

Nó thường được đề nghị để giữ nó đến 250 từ, nhưng có thực sự không có giới hạn.

15. Giới hạn tìm kiếm của Google với 32 từ

Thực tế thú vị: Mỗi từ cũng giới hạn ở 128 ký tự.

16. 16 từ trên alt văn bản

Mặc dù không có giới hạn cho mỗi lần, bài kiểm tra này vẫn còn tồn tại, và chỉ có 16 từ đầu tiên được tính.

17. Không giới hạn số lần trang web có thể hiển thị trên trang đầu tiên

Đúng vậy, một tên miền có thể chiếm toàn bộ trang nếu nó đủ liên quan.

18. Kích thước tải lên tối đa của YouTube là 128 GB hoặc 12 giờ

Theo tài liệu Trợ giúp của YouTube:

Kích thước tệp tối đa mà bạn có thể tải lên là 128 GB hoặc 12 giờ, tùy theo số nào ít hơn. Trước đây, chúng tôi đã thay đổi giới hạn về các lần tải lên, vì vậy bạn có thể xem các video cũ hơn dài hơn 12 giờ.

19. Trình tải file lên Google Keyword Planner giới hạn bạn 700

Bạn được giới hạn tới 700 từ khoá trong Ý tưởng Từ khoá. Đây cũng là giới hạn khi tải lên tệp để có lượng tìm kiếm và xu hướng.

20. Hạn mức truy cập của YouTube

Số lượt truy cập của YouTube từng là số nguyên 32-bit, giới hạn số lượt xem video có thể hiển thị lên hơn 2 tỷ (2.147.483.647). YouTube hiện sử dụng một số nguyên 64-bit, có thể hiển thị ~ 9,22 quintillion lượt xem (9,223,372,036,854,775,808).

Tổng hợp các thuật toán và hình phạt của Google đến 2017

Tổng hợp 200 yếu tố xếp hạng website của Google

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *