Từ khóa là gì? Nó có quan trọng đối với SEO?

Từ khoá là những ý tưởng và chủ đề xác định nội dung của bạn. Về mặt SEO, họ là những từ và cụm từ mà người tìm kiếm nhập vào các công cụ tìm kiếm, còn được gọi là “truy vấn tìm kiếm”.