Sự khác biệt giữa từ khóa và truy vấn là gì?

Đã bao giờ bạn đặt câu hỏi: Sự khác biệt giữa từ khóa (keywords) và truy vấn (queries) là gì? Và nó hoạt động … Đọc tiếp Sự khác biệt giữa từ khóa và truy vấn là gì?