Tổng hợp các thuật toán và hình phạt của Google đến 2017

Tính đến thời điểm năm 2017, thì google đã tung ra 9 thuật toán và có 3 hình phạt chính … Đọc tiếp Tổng hợp các thuật toán và hình phạt của Google đến 2017