Phân tích 11 yếu tố xếp hạng bằng giọng nói – Voice Search

Backlinko đã có một Study phân tích sâu rộng về “các yếu tố xếp hạng tìm kiếm bằng giọng nói – Voice Search” và đã xác định được 11 yếu tố quan trọng gắn liền với xuất hiện trong kết quả của Google.

Tiếp tục đọc →