Google xác nhận triển khai cập nhật thuật toán tìm kiếm lõi rộng

Nếu trang web của bạn bị ảnh hưởng bởi bản cập nhật thuật toán này thì không có cách nào để có thể sửa lỗi. Nhưng ít nhất bạn biết thực sự có một bản cập nhật của Google có thể ảnh hưởng đến trang web của bạn theo cách tốt hay xấu.

Tiếp tục đọc →