Google RankBrain là gì và nó ảnh hưởng tới SEO thế nào?

RankBrain là dạng hệ thống Trí tuệ nhân tạo được tạo ra bởi Google được sử dụng để xử lý các kết quả tìm kiếm.

Nó hoạt động dựa trên việc kết hợp với các thuật toán tìm kiếm hiện tại của Google để mang lại kết quả tốt hơn, nhanh hơn và hoàn thiện hơn.

Tiếp tục đọc →