Bản cập nhật thuật toán tháng 8 của Google tác động đến ai?

Một tuần sau khi bản cập nhật thuật toán lớn từ Google (được gọi là Google Update Medic), dưới đây là tất cả những gì chúng tôi biết về nó, bao gồm thông tin chính thức từ Google và thông tin chi tiết không chính thức từ các chuyên gia SEO trên toàn thế giới.

Tiếp tục đọc →

Google xác nhận triển khai cập nhật thuật toán tìm kiếm lõi rộng

Nếu trang web của bạn bị ảnh hưởng bởi bản cập nhật thuật toán này thì không có cách nào để có thể sửa lỗi. Nhưng ít nhất bạn biết thực sự có một bản cập nhật của Google có thể ảnh hưởng đến trang web của bạn theo cách tốt hay xấu.

Tiếp tục đọc →