Bản cập nhật thuật toán tháng 8 của Google tác động đến ai?

Một tuần sau khi bản cập nhật thuật toán lớn từ Google (được gọi là Google Update Medic), dưới đây là tất cả những gì chúng tôi biết về nó, bao gồm thông tin chính thức từ Google và thông tin chi tiết không chính thức từ các chuyên gia SEO trên toàn thế giới.

Tiếp tục đọc →