Các nguyên tắc nên và không nên làm trên Google

Các nguyên tắc này được google thông báo trên page Nguyên tắc quản trị trang web của họ. Đó là các nguyên tắc bạn nên biết để tối ưu website thân thiện và không thực hiện các hình vi spam.

Tiếp tục đọc →