Danh sách 100 forum nước ngoài trust cao đặt link tốt

Dưới đây là danh sách forum nước ngoài của các thương hiệu lớn về công nghệ và marketing. Nếu có link từ các forum này thì thực sự trust website của bạn có tăng nhanh chóng. Còn chần chừ gì nữa mà không vào kiếm cho mình ít link từ đây. 

Danh sách #100 forum nước ngoài chất lượng để tạo backlink

STT Link Forum
1 http://forum.linksearching.com/
2 http://www.webmasterforums.com/
3 http://www.freehostforum.com/
4 https://forums.digitalpoint.com/
5 https://www.sitepoint.com/community/
6 http://www.v7n.com/forums/
7 http://htmlforums.com/
8 https://www.webmasterserve.com/webmaster-forums/
9 https://forum.textpattern.io/
10 http://www.delphiforums.com/
11 http://www.talkgold.com/forum/
12 http://www.warriorforum.com/?utm_expid=3639516-25.GobTQrm9RLKehoTALtsVyw.0
13 http://simplemachines.org/community/index.php
14 http://iq69.com/
15 https://www.acorndomains.co.uk/
16 https://www.cnet.com/forums/
17 https://forums.onlinebookclub.org/
18 https://ubuntuforums.org/
19 https://forums.mysql.com/
20 https://irishwebmasterforum.com/
21 http://paymentprocessing.cc/
22 http://forums.comicbookresources.com/
23 http://forums.seochat.com/
24 https://www.dnforum.com/
25 http://affiliateseeking.com/forums/
26 http://siteownersforums.com/index.php
27 http://www.seorefugee.com/forums/forum.php
28 http://www.talkingcity.com/
29 https://forum.joomla.org/
30 https://forums.gentoo.org/
31 http://geekvillage.com/forums/
32 http://www.webmastershelp.com/
33 https://www.smallbusinessforums.org/
34 http://forum.hittail.com/
35 http://webcosmoforums.com/
36 http://www.v7n.com/forums/index.php
37 https://www.webmasterworld.com/
38 http://www.wjunction.com/
39 https://www.adsfreeforum.com/
40 https://www.dropbox.com/
41 http://mgl.scripps.edu/forum/
42 http://ivf.ca/forums/
43 http://www.pets.ca/forum/
44 http://mygicasupport.com/
45 https://forums.iis.net/
46 https://www.techenclave.com/community/
47 http://www.erodov.com/forums/
48 http://geek.digit.in/community/
49 http://etalkindia.com/talk/forum.php
50 http://www.india-forums.com/
51 https://auth.lonelyplanet.com/
52 http://forum.notebookreview.com/
53 http://siteownersforums.com/
54 https://forum.wordreference.com/
55 https://forums.adobe.com/people/tuanq39993263
56 http://www.fodors.com/community/
57 https://forums.anandtech.com/
58 https://www.technibble.com/forums/
59 http://forum.x86pad.com/
60 http://www.webcosmoforums.com/
61 https://www.laptop-forums.com/
62 https://computerhelpforums.com/
63 http://steamcommunity.com/discussions/
64 http://www.nairaland.com/
65 https://forums.pcpitstop.com/
66 http://forums.majorgeeks.com/index.php
67 https://forums.asp.net/
68 https://css-tricks.com/forums/
69 https://rog.asus.com/forum/forumdisplay.php?231-Bahasa-Indonesia&langid=1&l=231
70 http://www.webhostingtalk.com/
71 http://forum.codeigniter.com/
72 http://discuss.tigweb.org/
73 http://www.businessadviceforum.com/
74 https://www.blackhatworld.com/
75 https://bitcointalk.org/
76 http://forum.chinabuye.com/forum.php
77 https://forums.mydigitallife.net/
78 https://windowsforum.com/
79 https://forums.lenovo.com/t5/English-Community/ct-p/Community-EN
80 https://www.cometforums.com/
81 http://www.mtforum.in/
82 http://www.wrensoft.com/forum/
83 http://forum.ventrilo.com/
84 http://flashpanoramas.com/forum/
85 https://forums.cpanel.net/
86 https://www.redtape.ru/forum/
87 http://www.badcaps.net/forum/
88 http://studychacha.com/discuss/
89 http://www.alzforum.org/
90 https://community.skype.com/?category.id=English&profile.language=en
91 http://www.gohighvoltage.com/forum/
92 https://discourse.omnigroup.com/
93 http://www.greentram.com/forums/
94 http://www.city-data.com/forum/
95 http://www.rage3d.com/board/
96 https://community.virginmobile.com.au/
97 https://community.sony.com/
98 https://forum.thegamecreators.com/
99 https://discussions.apple.com/welcome
100 https://forums.roku.com/

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *