Chuyên gia SEO hay SEO Specialist là gì?

Các chuyên gia SEO hay SEO Specialist bao gồm các nhân tố giúp nâng cao thứ hạng từ khóa của website trên các công cụ tìm kiếm bằng cách hiểu các công cụ tìm kiếm