Backlink là gì? Tại sao nó lại quan trọng trong SEO?

BackLink (Dịch ra Liên kết ngược – liên kết quay lại) còn được gọi là “inbound link” hoặc “incoming link”, … Đọc tiếp Backlink là gì? Tại sao nó lại quan trọng trong SEO?